Uydu Türleri Nelerdir?

Uydu türleri farklı kullanım amaçlarına hizmet ederler. Bu türler kısaca; haberleşme uyduları, astronomi uyduları, meteoroloji uyduları, keşif (casus) uyduları, seyir (navigasyon) uyduları ve gözlem uyduları şeklinde sıralanabilir. Haricen her uzay istasyonu ve uzay sondası da birer yapay uydu olarak tanımlanabilir.

Uydu Çeşitleri

1- Astronomi Uyduları

Bu uydular atmosferin gözlem koşulları üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle uzay araştırmalarında çok önemli bir yere sahiplerdir. Bu uyduları uzay gözlem evleri olarak da tanımlayabiliriz. Ayrıca Gök cisimlerini gözlemlemelerine izin veren çok güçlü teleskopları var.

2- Haberleşme Uyduları

Bu uydular, radyo televizyon yayınlarının daha fazla alana yayınlanabilmesi ve internet, telefon gibi iletişim hizmetlerinin kullanımı için uzaya gönderimektedir.

3- Meteoroloji Uyduları

Bunlar, dünyadaki meteorolojik olayları izlemek ve verileri kaydetmek için kullanılan uydulardır. Bu uydular Havatahmin raporlarının düzenlenmesinde kullanılmaktadır.

4- Keşif (Casus) Uydular

Bu uydular askeri amaçla kullanılmakta ve ülkelerin birbirlerinin askeri hareketlerini izleyebilmesine olanak tanır.

5- Seyir (Navigasyon) Uyduları

Bunlar, radyo sinyalleri yardımıyla mobil cihazları bulmak için kullanılan uydulardır. Gemilerde, uçaklarda, arabalarda, cep telefonlarında ve bilgisayarlarda kullanılan sistemler sayesinde çok küçük hatalarla pozisyon belirlenebilir.

6- Gözlem Uyduları

Sivil gözetleme uydularıdır. Maden yataklarının belirlenmesi, doğal afetlerin izlenmesi, hayvan hareketlerinin izlenmesi ve haritaların oluşturulması gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılabilirler.

Uydu Nedir?

Bir gökcisminin çekiminde kalarak onun çevresinde dolanan ve onunla birlikte Güneş çevresinde dönen daha küçük gökcismi.

Uydular ne için kullanılır?

Uydular casusluk, televizyon ve telekominikasyon, navigasyon, hava durumu, Dünya'nın gözlemlenmesi, Dünya'nın manyetik alanının ölçülmesi ve zaman zaman savaşlarda düşmanın gözlemlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Yorum yaz